vecom_waterfinderspecial
vecom-water-rep-1vecomvecom_waterfinding

Vecom Water Finder Special -70 gram

8.00 excl. BTW

“water Finder Special” is een licht roze gekleurde pasta, die speciaal ontwikkeld is voor het meten van water onder benzine en andere lichte minerale oliën in opslagtanks.

SKU: A650890 Categorieën: ,

Productbeschrijving

Voor waterbepaling in benzine- en gasolietanks

  • Snelle en simpele detectie van water
  • Direct afleesbaar door duidelijke kleuromslag
  • Zeer economisch in gebruik
  • Loopt niet van de peilstok af
  • Werkt ook indien naast water, methanol of tertiaire butanol aanwezig is

Toepassing

“Water Finder Special” is een product dat door fel rode, scherp markerende kleuromslag de aanwezigheid (en hoeveelheid) van water onder benzine en lichte minerale oliën aantoont. Aangezien water een belangrijke oorzaak is van corrosie in o.a. opslagtanks, is de controle op de aanwezigheid hiervan uiterst belangrijk.

Gebruiksaanwijzing

Breng de pasta aan op de onderzijde van de peilstok en laat deze tot op de bodem van de tank zakken. Direct na het ophalen kan men het waterniveau door een scherp begrensde rode kleur aflezen.

Eigenschappen

“Water Finder Special” is een licht roze gekleurde pasta, die speciaal ontwikkeld is voor het meten van water onder benzine en andere lichte minerale oliën in opslagtanks. Water Finder Special Corrosieschade in olieopslagtanks wordt over het algemeen veroorzaakt door het water dat zich onder de stoffen bevindt. Dit water is vaak condenswater, maar kan ook in de tanks gekomen zijn door slecht afgesloten mangat-deksels of door onjuist geïnstalleerde ontluchtings-leidingen. Door het hogere soortelijk gewicht bevindt het water zich altijd onder in de tanks. In dit water zullen zich binnen de kortste tijd diverse bacteriologische verontreinigingen voordoen. Deze bacterie‚n vormen onder zuurstofarme condities allerlei corrosieve zuren als zwavelzuur, met (put)corrosie tot gevolg. Dit verschijnsel noemt men bacteriologisch geïnduceerde corrosie. Tankbodems en wanden tot een dikte van 3 mm kunnen door de eenmaal ontstane putcorrosie binnen enige maanden doorgeroest zijn. Het is dan ook van het grootste belang regelmatig op de aanwezigheid van water te testen en de tanks zo nodig te ontwateren. Met Vecoms WATER FINDER SPECIAL, aangebracht op de onderkant van een peilstok of meetlint, kan de aanwezigheid van water onder in de tanks eenvoudig vastgesteld worden. Als er water in de tanks aanwezig is, verkleurt de Water Finder Special op de peilstok van licht roze naar rood. Ook relatief grote hoeveelheden water in moderne brandstoffen zoals biodiesel en HE 15 Bio Super (benzine met 15 % ethanol) kunnen aangetoond worden met WATER FINDER SPECIAL. Het aantonen van een geringe hoeveelheid water in HE 15 Bio Super tanks is wat lastig, aangezien WATER FINDER SPECIAL licht verkleurt door HE 15 Bio Super en het kleurverschil, zeker na enkele minuten, niet zo groot is. Doordat water en Bio-ethanol E 85 (mengsel van 15 % benzine met 85% ethanol) volledig mengbaar zijn, zal er nooit een waterlaag in de tank met Bio-ethanol E 85 ontstaan. Hierdoor is het aantonen van water in Bio-ethanol E 85 zeer lastig. Feitelijk kan dit alleen door een vergelijking te maken met Bio-ethanol E 85 waarvan zeker is dat er geen water in zit (WATER FINDER SPECIAL verkleurt niet/nauwelijks in contact met Bio-ethanol E 85).

Documentatie

WaterFinderSpecial-NL